KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Sprawdź dostępność, zarezerwuj, kup.
Wszystkie zimowe atrakcje w jednym miejscu!

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Testa Communications Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa (NIP: 5213315374, REGON: 015882327, KRS: 0000223067). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem testa@testa.com.pl 


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
   a. świadczenia usług drogą elektroniczną:
      - prowadzenie Twojego konta na stronie https://bilety.zimowynarodowy.pl/ 
   b. wykonania umowy - czyli sprzedaży biletów i Twojego udziału w wydarzeniach na które nabyłeś bilety
      - sprzedaży biletów
      - obsługi rezerwacji i zamówień
      - dostarczania usług płatniczych
      - wystawienia i przesłania faktury - w przypadku otrzymania takiego zgłoszenia
      - przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) dotyczących wydarzeń na które nabyłeś bilety
      - wydania biletów
      - obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
      - kontaktu z Tobą
   c. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Testa Communications Sp. z o.o.:
      - w celach podatkowych i rachunkowych
   d. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Testa Communications Sp z o.o.:
      - prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
      - obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
      - kontaktu z Tobą
      - przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
   e. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
      - przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)


Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do zakupu biletów jak i prowadzenia Twojego konta na stronie https://bilety.zimowynarodowy.pl/ .
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i zakup biletów.
Zakup biletów bez podawania danych osobowych jest możliwy w kasach biletowych.


Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony https://bilety.zimowynarodowy.pl/ oraz udziału w wydarzeniach na które nabyłeś bilety.
Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.


Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.
Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody - masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.


Czy Twoje dane będą przekazywana do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub profilowane?

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.


Kto będzie odbiorcą moich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.


Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.